Zarząd SBM „OAZA” w Lublinie informuje, że z związku z ogłoszeniem stanu pandemii na obszarze całego kraju Walne Zgromadzenie nie odbędzie się w ustawowym terminie tj. do 30.06.2020 r.

Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31.03.2020 r. zwołanie Walnego Zgromadzenia możliwe będzie w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu pandemii. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Zarząd SBM „OAZA” powiadomi Członków zgodnie z §27 Statutu Spółdzielni.

Zarząd SBM „OAZA”