Aktualności

Oświadczenia

17

lis
2020
Kategorie : Organizacyjne

Oświadczenie dla celów naliczania wysokości składników opłat eksploatacyjnych Adres do korespondencji i klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywania informacji droga elektroniczną

Więcej

Informacja Zarządu w sprawie Walnego Zgromadzenia Członków SBM „OAZA” w Lublinie

19

cze
2020
Kategorie : Komunikaty

Zarząd SBM „OAZA” w Lublinie informuje, że z związku z ogłoszeniem stanu pandemii na obszarze całego kraju Walne Zgromadzenie nie odbędzie się w ustawowym terminie tj. do 30.06.2020 r. Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31.03.2020 r. zwołanie Walnego Zgromadzenia możliwe będzie w...

Więcej

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „OAZA” w Lublinie

18

paź
2019
Kategorie : Organizacyjne

§1 Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego (zwanego dalej „monitoringiem”), miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i przechowywania zapisu z kamer oraz tryb udostępniania danych. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „OAZA” w Lublinie, zwana dalej „Spółdzielnią”. §2....

Więcej

Nowe zasady segregacji i odbioru odpadów komunalnych

19

sie
2013
Kategorie : Komunikaty

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm./ z dniem 1 stycznia 2012 r. każda gmina w Polsce przejęła obowiązek i odpowiedzialność za odbiór i zagospodarowanie na swoim obszarze odpadów komunalnych....

Więcej