Aktualności

Nowe zasady segregacji i odbioru odpadów komunalnych

19

sie
2013
Kategorie : Komunikaty

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm./ z dniem 1 stycznia 2012 r. każda gmina w Polsce przejęła obowiązek i odpowiedzialność za odbiór i zagospodarowanie na swoim obszarze odpadów komunalnych....

Więcej