Organy Spółdzielni

ZARZĄD:  

  • Prezes Zarządu – Sławomir Podolski
  • Zastępca Prezesa Zarządu – Joanna Starszewska

RADA NADZORCZA:

  • Piotr Dreher – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Janina Goncikowska – Zastępca Przewodniczącego RN
  • Krystyna Szymańska – Sekretarz RN
  • Urszula Lisek – Członek RN
  • Piotr Kwiatkowski – Członek RN
  • Ryszard Przeklas – Członek RN
  • Waldemar Smolarz – Członek RN

logo-stronka-tresc