Organy Spółdzielni

ZARZĄD:  

  • Prezes Zarządu – Sławomir Podolski
  • Zastępca Prezesa Zarządu – Joanna Starszewska

RADA NADZORCZA:

  • Sylwia Dreher – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Justyna Moskal – Zastępca Przewodniczącego RN
  • Krystyna Sierhej – Sekretarz RN
  • Piotr Kwiatkowski – Członek RN
  • Ryszard Przeklas – Członek RN
  • Waldemar Smolarz – Członek RN
  • Krystyna Szymańska – Członek RN

logo-stronka-tresc