Formularze

Poniżej do pobrania udostępniamy wzory wniosków, oświadczeń i formularzy:

  1. Oświadczenie dla celów naliczania wysokości składników opłat eksploatacyjnych Pobierz plik (PDF)
  2. Adres do korespondencji i klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowychPobierz plik (PDF)
  3. Wniosek o wymianę zamka do skrzynki pocztowej Pobierz plik (PDF)
  4. Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu Pobierz plik (PDF)
  5. Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni Pobierz plik (PDF)
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji droga elektroniczną Pobierz plik (PDF)